Per què les activitats que ens connecten amb el nostre cos són beneficioses per a les PAS?

baile

ENS AJUDEN A DETECTAR POSSIBLES ESTATS DE SOBREESTIMULACIÓ I AIXÍ EQUILIBRAR I REGULAR EL NOSTRE SISTEMA NERVIÓS: El sistema nerviós d’un ésser humà rep estímuls de l’exterior constantment, els processa i reacciona davant ells de diferents maneres, primerament amb una sèrie de sensacions físiques i emocionals i seguidament amb una interpretació mental d’aquestes. La intensitat amb què […]

PAS buscadoras de sensaciones

Si bien las personas altamente sensibles suelen ser introvertidas y poco dadas a los cambios, la Dra. Elaine Aron explica que un pequeño porcentaje de ellas posee también el rasgo que en psicología se denomina «buscador de sensaciones». Se trata de personas muy activas, con una necesidad constante de estimulación, aficionadas a viajar, practicar deportes […]